Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Bli abonnent

 

Salgsbetingelser

 

1. Avtalen

Naturkanal1 AS leverer innhold innen jakt, fiske og friluftsliv gjennom strømmetjenesten naturkanal1.no. Avtalen dekke vilkår for bruk av denne tjenesten og ved å ta de i bruk legger vi til grunn at kjøper har lest, forstått og godtatt vilkårene.

2. Partene

Leverandør er Naturkanal1 AS, Helge Ingstads veg 17, 7600 Levanger, post@naturkanal1.no, org. Nr. 925597287.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Naturkanal1 tilbyr måneds- og årsabonnement. Se https://naturkanal1.no/register for priser.
Årlig: 1 000 kr.
Månedlig: 150 kr.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Betaling

For å bruke Naturkanal1s strømmetjenester, må kjøper registrere en brukerkonto med kontaktinformasjon. Betaling gjøres via Vipps eller Stripe.

Kjøp vil umiddelbart belastes kunde gjennom valgte betalingsløsning ved bestilling.

5. Levering

Abonnementet løper fra det tidspunkt betalingen er gjennomført første gang og fornyes løpende frem til kjøper sier opp. Det er kjøpers ansvar å sørge for at betalingskortet er gyldig og har dekning.

Se kontosiden for opplysninger om aktivt abonnement og forfallsdato.

6. Endringer i pris

Naturkanal1 plikter å varsle kjøper minst en måned i forkant av prisendring.

7. Angrerett

Ved kjøp av tjenester fra Naturkanal1, har kjøper ordinær angrerett i tråd med Angrerettloven. Det vil si at kjøper kan gå fra avtalen innen 14 dager etter kjøpet, eller fra det tidspunkt vi informerte deg om angreretten.

Dersom kunde ønsker å benytte deg av angreretten, vennligst ta kontakt med Naturkanal1 på post@naturkanal1.no.

Angrefristen begynner å løpe den dag abonnementet blir aktivert og dermed regnet som levert.

Naturkanal1 er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Naturkanal1 fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

8. Feil/mangel på tjeneste

Naturkanal1 er ansvarlig for innholdet i tjenesten og for at de fungerer. Kjøper er ansvarlig for internettforbindelsen og utstyret som brukes med tjenesten. Tjenesten krever god internettforbindelse for å fungere.

Hvis det foreligger en mangel med tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Naturkanal1 melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Er det langvarige feil med tjenesten som gjør at kjøper ikke kan bruke den, kan kjøper ha krav på refusjon eller gratis tilgang til tjenesten med varighet som samsvarer med tiden tjenesten ikke har vært tilgjengelig

Reklamasjon til Naturkanal1 skal skje skriftlig til post@naturkanal1.no.

9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Naturkanal1. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Naturkanal1, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de person- opplysninger som er nødvendig for at Naturkanal1 skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Naturkanal1 skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til Naturkanal1 innen rimelig tid. Klager henvendes til: post@naturkanal1.no.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.